Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup služieb a tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.gtog.eu.

OBSAH:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Definícia pojmov
 3. Ceny
 4. Objednanie služieb
 5. Objednávanie tovaru
 6. Súhlas s VOP
 7. Ochrana osobných údajov

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť GtoG, s.r.o., Vavilovova 5, 85101, Bratislava, Slovenská republika. Tel.č.: +421 908 173 059, mail:  gtog@gtog.eu IČO: 45 397 562, DIČ: 2022 986790 so sídlom: Vavilovova 5, 851 01, Bratislava
Spoločnosť je zapísaná: Okresný súd Bratislava I.,
Oddiel:  S.r.o. Vložka číslo:  63635/B
Bankové spojenie: 271 988 0159/0200 Všeobecná úverová banka / IBAN: SK960200 0000 0027 1988 0159, BIC: SUBASKBX (ďalej len Prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ stránky je zároveň Dodávateľom služieb a Predávajúcim tovar, ktorý je uvedený na stránke www.gtog.eu.

 2. DEFINÍCIA POJMOV

Klient (kupujúci) je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o služby alebo tovar nachádzajúci sa na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Poskytovateľ (dodávateľ) - je spoločnosť, ktorá službu poskytuje, resp. dodáva tovar.

3. CENY

3.1. Pri každej službe v časti Otvorené tréningy a tovare v časti e-shop sú uvedené aktuálne ceny. Všetky ceny tovaru a služieb sú finálne (nie sme platci DPH). V prípade, že pri ostatných službách nenájdete uvedenú cenu, na vyžiadanie a po upresnení vašich potrieb vám ju dodatočne zašleme.

3.2. Platobné podmienky: Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

4. OBJEDNÁVANIE SLUŽBY

4.1. Vyplňte názov vzdelávacej akcie, o ktorú máte záujem. Vyplňte požadované údaje (Meno/Názov spoločnosti, Mail, Telefón, Fakturačné údaje - fakturačná adresa, IČO, DIČ, príp. Poznámky). Odošlite formulár. Následne Vám zašleme Prihlášku na vzdelávaciu akciu.

4.2. Prihláška na vzdelávaciu akciu slúži ako objednávka.

4.3. Počet účastníkov na vzdelávaciu akciu je limitovaný. Účastníci budú zaradení do vzdelávacej akcie podľa dátumu pripísania platby na náš účet. V prípade naplnenia kapacity školiacích priestorov si dodávateľ služby vyhradzuje právo prihlášku odmietnuť a ponúknuť záujemcovi iný termín.

4.4. V cene kurzu je zahrnuté: študijné podklady a materiály, obed, drobné občerstvenie, organizácia kurzu, lektorský honorár.

4.5. Účastníkom/účastníkovi bude pred realizáciou školenia vystavená zálohová faktúra. Poplatok za vzdelávaciu akciu je potrebné uhradiť pred konaním vzdelávacej akcie na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke 271 988 0159/0200. Po uhradení zálohovej faktúry vám bude vystavená riadna faktúra.

4.6. Dodávateľ vzdelávacej akcie si vyhradzuje právo zmeny dátumu, miesta, či zrušenie vzdelávacej akcie z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade, že sa vzdelávacia akcia neuskutoční vinou dodávateľa, uhradená čiastka bude vrátená účastníkovi alebo prevedená na najbližší ďalší termín vzdelávacej akcie. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas informovať e-mailom alebo telefonicky. Z tohto dôvodu vás žiadame o uvedenie e-mailu a telefónneho kontaktu na prihláške, respektíve v objednávke.

  5. OBJEDNANIE TOVARU

5.1. Spôsob objednania tovaru

5.1.1. Pre objednávanie tovaru kliknite myšou na produkt, o ktorý máte záujem. Špecifikujte počet kusov a následne kliknite na ikonku „Pridať do košíka“.

5.1.2. Po pridaní tovaru do košíka prejdete do sekcie „Prihlásenie, alebo vytvorenie nového prístupu“. Ak máte vytvorenú registráciu, prihláste sa do nášho systému. Ak nemáte vytvorené konto na našej webovej stránke, potrebné sa je najskôr zaregistrovať.

5.1.3. Vyplňte údaje potrebné k vystaveniu faktúry a zaslaniu tovaru: Meno/Názov spoločnosti, Mail, Telefón, Fakturačné údaje - fakturačná adresa, IČO, DIČ, príp. Poznámky).

5.1.4. Vyberte si spôsob doručenia tovaru a spôsob platby.

5.1.5. Prekontrolujte si vami vytvorenú objednávku a ak súhlasíte s vyplnenými údajmi, prečítajte si VOP a v prípade súhlasu s nimi zakliknite súhlas ich akceptáciou.

5.2. Spôsob doručenia tovaru:

Pri objednávaní tovaru si máte možnosť vybrať jednu z nasledovných možností:

 • Elektronicky, Doručenie zdarma (0 EUR)
 • Osobný odber, zdarma (0 EUR)
 • Poštou (prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.), Poštovné a balné (2,99 EUR)


5.3. Spôsob platby

V prípade osobného odberu a doručenia poštou Vám vystavíme zálohovú faktúru, na základe ktorej je potrebné zrealizovať úhradu. Po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet vám zašleme tovar s riadnou faktúrou.

Tovar poslaný na dobierku sa uhrádza pri prevzatí zásielky.

5.4. Dodanie tovaru

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Tovar odosielame najneskôr do 30 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo dodať vám tovar neskôr (na túto skutočnosť vás vopred upozorníme).

5.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.5.1. Kupujúci nepodnikateľ (ktorý nemá pridelené IČO) má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote (7 dní) žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou alebo osobne s číslom daňového dokladu (bločku, faktúry). Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné náklady). Výška týchto nákladov môže byť až 100% z ceny poštovného a balného.
 
5.5.2. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto nasledovné podmienky:
Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar musí byť nepoškodený. Tovar nesmie byť použitý. Tovar musí byť kompletný. Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe. Tovar nezasielajte na dobierku. (V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu).

Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na adresu: GtoG, s.r.o., Vavilovova 5, 85101, Bratislava, Slovenská republika.

5.5.3. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet alebo osobným prevzatím hotovosti najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.
 
5.6. Vybavovanie reklamácií

5.6.1. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu spoločnosť "GtoG, s.r.o.". O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo telefonicky. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba (24 mesiacov, niektoré produkty a výrobcovia aj viac ) v zmysle platných právnych predpisov( obchodný zákonník, občiansky zákonník,...).

5.6.2. Záruka sa nevzťahuje na vady:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku
 • vady spôsobené nesprávnym skladovaním


5.6.3. Postup pri reklamácii:

 • Informujte nás o reklamácii e-mailom alebo telefonicky.
 • Kompletný tovar zašlite alebo doručte na adresu: GtoG, s.r.o., vavilovova 5, 85101, Bratislava. Termín osobného doručenia je nutné dohodnúť telefonicky.
 • Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 • Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako neplatná.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.


5.6.4. Vybavenie reklamácie

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda po prevzatí tovaru našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácií Vás informovať o stave reklamácie.

 6. SÚHLAS S VOP

Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) vyhlásenými predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Všetky údaje, ktoré zákazník poskytuje pri objednávaní služby či tovaru slúžia výhradne na účely spoločnosti GtoG, s.r.o. a to na účely:

 • vystavenia faktúry za objednanú službu či zakúpený tovar
 • odoslaní tovaru na zadnú dodaciu adresu
 • vytvorenie databázy klientov slúžiacej výhradne na účely spoločnosti GtoG, s.r.o.

7.2. Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu http://eshop.gtog.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

 Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.gtog.eu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

                                                                            Ďakujeme za využívanie našich služieb.