Kategórie

KNIHA: Lektorské zručnosti – Sprievodca pre začínajúcich lektorov (2. vydanie) Zobraziť plnú veľkosť

KNIHA: Lektorské zručnosti – Sprievodca pre začínajúcich lektorov (2. vydanie)

Vediete školenia, semináre, workshopy, prezentácie? Objavte tie najlepšie tipy z praxe.
Pozrite si ukážku na nasledovnej linke >>>

Viac detailov

lkt_01

14,99 €

Prečo vlastniť práve túto knihu?
• Vediete školenia?
• Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že niečo mohlo byť inak?
• Vnímate, že musí existovať spôsob, ako profesionálnejšie robiť svoju prácu?
• Ako byť užitočnejší pre účastníkov?
• Vedeli by ste druhým vysvetliť, prečo ste urobili práve daný krok na školení? Alebo to robíte preto, že to tak robia druhí?

Ak ste aspoň raz odpovedali „áno“, potom je táto kniha určená práve vám.

Kniha prináša pohľad na zákulisie lektorskej práce. Odhaľuje lektorom metodické zákonitosti ich práce. Rozoberá jednotlivé fázy školenia a odpovedá na otázku, čo a prečo robiť v danej fáze. Okrem toho je nabitá množstvom inšpiratívnych tipov, ktoré môžete využiť priamo v praxi.
Slovami autorky: najskôr musíte pravidlá poznať, až potom ich môžete porušovať. V tejto knihe spoznáte kľúčové zásady lektorskej práce, ktoré môžete využiť aj pri vedení workshopov, seminárov či akejkoľvek vzdelávacej činnosti.

OBSAH knihy:

1. ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB 16
Na čo nám slúži analýza vzdelávacích potrieb? 17
Má význam realizovať analýzu vzdelávacích potrieb? 18
Ktoré oblasti skúmať? 19
Ktorú oblasť zasiahnuť? 24
Aké techniky môžem použiť na získanie potrebných informácií? 25

2. CIELE VZDELÁVANIA 28
Čo vám prinesie ujasnenie si cieľov vzdelávania? 29
Na ktorých úrovniach je potrebné vyjasniť si ciele? 30
Kde dochádza k najčastejším chybám pri formulovaní cieľov? 34
Aký je rozdiel medzi zámerom a cieľom školenia? 35
Ako sformulovať ciele vzdelávania tak, aby ich bolo možné vyhodnotiť? 36
 
3. DIZAJN ŠKOLENIA 38
Ako vybrať obsah školenia? 39
Ako zabezpečiť, aby bolo školenie dynamické? 42
Ako nadizajnovať školenie s využitím poznatkov Kolbovho cyklu učenia? 43
Odlišné typy účastníkov – čo s tým? 47
Kontrola dizajnu školenia 54

4. METÓDY A FORMY VZDELÁVANIA 56
Prednáška – nie je to nuda? 59
Metóda otázok a odpovedí – ako klásť hodnotné otázky? 64
Diskusia – akú mieru voľnosti ponechať účastníkom? 68
Debrief – ako prepojiť to, čo sa udialo, s praxou? 77
Dotazníky – ako ich používať? 83
Hra, cvičenie – ako z nich vyťažiť maximum? 85
Prípadová štúdia - ako získať ponaučenie zo skúseností iných? 88
Hranie rolí - čo tak vžiť sa do kože niekoho iného? 90
Modelové situácie – ako vylepšiť svoje správanie „k dokonalosti“? 94
Spätná väzba – ako ju poskytovať? 97
Film – ako využiť obyčajné veci neobyčajným spôsobom? 102
Otázkový brainstorming – ako použiť brainstorming inak? 104
Metóda analógií – pátranie po podobnosti? 107
Formy delenia do skupín – ako rozdeliť účastníkov do skupín? 109

5. PRÍPRAVA MIESTNOSTI 114
Ako nám môže pomôcť usporiadanie miestnosti navodiť tú správnu 114
učebnú atmosféru? 
Ako „obliecť miestnosť“? 117

6. ÚVODNÁ ČASŤ ŠKOLENIA 120
Otvorenie školenia 122
Predstavenie lektora 128
Predstavenie cieľov a programu školenia 129
Zoznámenie účastníkov 130
Očakávania 133
Dohoda 140

7. DRUHÝ DEŇ RÁNO 146
Náladogram - Ako zistiť momentálnu náladu účastníkov? 147
Reflexia - Ako zistiť, do akej miery sú účastníci spokojní? 151
Opakovanie naučeného - Ako si overiť pokroky účastníkov? 157

8. UZATVORENIE ŠKOLENIA 
Ako uzatvoriť školenie? 165 
Akých chýb sa vyvarovať? 169 
Formy ako zosumarizovať kľúčové myšlienky 170 
Tvorivé ukončenie školenia 171 
Akčný plán 173 
Mapovanie spokojnosti so školením 175 
„Mäkký darček“ na cestu 176 
 
9. AKO ZVLÁDNUŤ NÁROČNÉ SITUÁCIE? 178 
Čo ak je v skupine príliš aktívny účastník? 180  
Čo ak účastník rozpráva štýlom „nekonečný príbeh“? 181 
Čo s účastníkom, ktorý sa minimálne zapája? 182  
Čo ak sa celá skupina minimálne zapája do diskusií? 183
Čo ak účastníci vyrušujú? 185  
Čo s účastníkom, ktorý poukazuje na svoje špecifické informácie? 187  
Čo ak má účastník nevhodné komentáre? 187  
Čo ak sú účastníci negatívne naladení? 190  
Čo ak majú účastníci strach z modelových situácií/z kamery? 191  

10. DROBNÉ TIPY MAJSTROV 194  
Lektorské noty 194  
Mind map® 196  
Tréningový denník 197  

11. HODNOTENIE VZDELÁVANIA 198  
1. stupeň: Reakcie 199  
2. stupeň: Učebné výsledky 200  
3. stupeň: Transfer do praxe, na svoje pracovné miesto 201  
4. stupeň: Organizačné výsledky 203  
5. stupeň: ROI (Return of Investments) 204  
Čo ak by sme Kirkpatrickov model otočili naopak? 205  

PÁR SLOV NA ROZLÚČKU 208